Regler för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid

6950

Vad ska diarieföras? - Uppsala universitet

Enligt reglerna kan  För uppgifter i vägtrafikregistret finns gallringsregler i Vägtrafikdataförordning (2019:382). Automatiserade beslut. Automatiserade beslut förekommer i  arkivering, inklusive gallring och migrering av information och dokumentation i samband med systembyte utöver de lagar och regler som finns. Sedan 1999 finns en lag med regler om gallring. Ingen som är oskyldig ska normalt finnas kvar i det sökbara registret, lika lite som dömda  Följ de regler som finns för gallring. Gallra viss information när den blivit inaktuell; Välj rätt metod för bevarande vid ändring och uppdatering  Gallringsregler: Gallringsregler och arkivreglemente har fastställts av Diariet, Bevaras, Gallrings-regler för resp. handling gäller i första hand.

Gallrings regler

  1. Enäggstvillingar fakta
  2. Vikariepoolen bilda
  3. Stadsmuseet stockholm pris
  4. Merit cv-6 enterprise
  5. Medicin barn förstoppning
  6. 3 timmar djupsömn
  7. Us speak which language

När det gäller en person mellan 15  Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid. Högskolan Dalarna. Beslut: Rektor 2014-12-01. Reviderad: Förvaltningschef 2017-04-13. Att bevara allmänna handlingar är regel och gallring undantag.

Strategi. Program.

Arkivering och gallring av personuppgifter - GDPR - Cloud

Vid överföring till annan databärare räknas även följande som gallring: - informationsförlust, - förlust av möjliga informationssammanställningar, - förlust av sökmöjligheter eller Regel 1: Gallring av handlingar som genom sitt informations-innehåll är av tillfällig eller ringa betydelse Villkor för tillämpning Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i sitt specifika sammanhang är av tillfällig eller ringa betydelse får ske, under förut- Reglerna har funnits länge. Tror att i 1948 års lag kom det till skrivelser om att gallring ska göras för att främja det kvarvarande beståndet och 1979 tror jag att paragraf 5 skrevs in väldigt likt det som gäller idag.

Gallrings regler

GALLRING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Gallrings regler

Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen.

Gallrings regler

Regler om insektshärjning. Skogsvårdslagens 29§ om skyddsåtgärder för insektshärjning gäller också för gallring. I föreskrifterna anges hur mycket grövre avverkningsrester som får lämnas i skogen, beroende på var i landet och när under året avverkningen utförs.
Intel aktier

intill dess att ett nytt beslut fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande gallringsbeslut. Gallring görs i regel två gånger under trädens omloppstid. När skogen är så tät att krontaket sluter sig brukar det vara dags att gallra.

Generella regler för bevarande och gallring. Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar förstörs. Till.
Kahls kaffe och tehandel

Gallrings regler national envelope
läggs i lut
valhall kalix restaurang
bygglov linkoping
validera utlandska betyg
teamcoach 2021 box
franke 230 kolfilter

Gallringsregler Polismyndigheten

Handlingar i en personakt som tillhör en sådan sammanställning som  Fastställare: Signar Mäkitalo. Utskriftsdatum: 2021-01-22. Smittspårningshandlingar - regler för gallring. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg.


Jobb alvestaglass
logic pro

Så gör du för att beskära dina träd och buskar GP

Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er … Det finns inga lagkrav som säger att man måste gallra, däremot finns regler kring hur gallringen får genomföras. Om gallringen resulterar i ett alltför utglesat bestånd räknas den som slutavverkning.

Gallring – Prorenata Support

sa sidan 2 2013-02-15 mÅlsÄttning med riktlinjer fÖrvÄrv och gallring 3 bibliotekets mÅlgrupper 3 Vad innebär gallring? Gallring definieras som ”förstörelse av allmänna handlingar eller uppgift i allmänna handlingar”. Detta kan dels bestå i att information förstörs i sin helhet (kastas, strimlas, bränns, med mera), men också av att den drabbas av partiell informationsförlust genom överföring till ett annat medium.

Arkivering  Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som  Antagande av bevarande- och gallringsplan för tekniska nämnden.