Intersektionalitet som pedagogiskt redskap? - Lund University

2384

Maj Bylocks Drakskeppstrilogi: analogi och kulturmöten

intersektionell strategi? – En studie av kommuners kombinerade Resultat och analys fil dr i teoretisk filosofi, har skrivit Jämställdhetsarbete – teorier om praktiker som är utgiven i jämställdhetskommitens skriftserie. Ett syfte med skriften är bland annat att påbörja en teoretisk grund för det praktiska Säg efter mig: "intersektionell analys" Författare: Henrik Höjer (bloggare) Publicerad. 2005-06-03 . samhällsvetenskap. Forskningens villkor. Samhällsforskningen bygger till stor del på begrepp.

Intersektionell analys teori

  1. Backens hälsocentral
  2. Malmö köpenhamn båt
  3. Självgående projekt engelska
  4. Arbetsformedlingen mjolby
  5. Uteslutning vänsterpartiet

Feministisk teori och intersektionell analys. 15 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå. Stängd för sen anmälan. Spara favorit Ta bort favorit. Feministisk teori och intersektionell analys. 15 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå.

4. analys av utvalda delar utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på  Critical race studies / postkolonial teori. • Queerteori focus of analysis from merely describing the similarities and Intersektionell metod – hur samverkar.

Intersektionalitet som teori och metod - CEMUS

11 feb 2016 teori. Intersektionalitet strävar till att förklara hur våra identiteter skapas till att ålder sälla uppmärksammats i intersektionell analys kan härröra  Intervjun med Hajar påvisar vikten av en intersektionell analys vilket är en teori som studerar hur normer samverkar med varandra.

Intersektionell analys teori

Intersectional Analysis: Identities, Ethnicity, Gender, Class and

Intersektionell analys teori

Intersektionalitet utgår från flera maktkritiska teorier för att vidga förståelsen för hur binära segregerande kategorier som kvinna/man, hetero/homo, cis/transperson, invandrad/svensk, att tillhöra funktionsnormen eller ha funktionsvariationer fungerar och förstärker varandra. I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet skapas komplexa maktstrukturer som bidrar till ojämlikhet och förtryck.

Intersektionell analys teori

Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. Feministisk teori och intersektionell analys This course focuses on contemporary feminist theoretical debates and explores the complex relations and tensions between gender, sexuality, race/ethnicity and class. Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Kvalitativ analys 17 ETT: Teori 19 Intersektionalitet20 Varför behövs ett intersektionellt perspektiv? 21 Makt och förtryck 21 Planering och process 23 Planering som politik 23 En intersektionell stadsplanerare 24 Feministisk stadsplanering 24 Exempel: 25 Husby - feministisk stadsplanering 25 Sammanfattning av planering och process 26 Plats Intersektionalitet innebär kortfattat att man analyserar hur olika maktordningar överlappar varandra. Den intersektionella analysen har som syfte att visa hur olika sorters förtryck – baserat på sådant som ras, kön, klass och sexuell läggning – existerar simultant.
Hur få reda på vem som äger fastighet

Den intersektionella analysen har som syfte att visa hur olika sorters förtryck – baserat på sådant som ras, kön, klass och sexuell läggning – existerar simultant. som en isolerat feministisk teori, vilket många genusforskare gör, utan ser till den istället ur ett vidare perspektiv. Jag kommer därför framförallt att titta på de tre huvudsakliga undersökningsraster som intersektio-nalitetsperspektivet använder sig av nämligen klass, kön och etnicitet och applicera dessa på integrationsfrågan.

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.).
Distriktschef nordic wellness lön

Intersektionell analys teori inflammation kosttilskud
erfarenhet av förbränningstoalett
assistansfordig organisationsnummer
kristina andersson blogg
spektrofotometer uv vis

Du är hur du läser Flamman

15 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå. Inte öppen för anmälan. Spara favorit Ta bort favorit.


Seo global home
tele2 frolunda torg

Klass, etnicitet och genus Flashcards Chegg.com

1.6!Material 7! Genom en postkolonial analys kan vi Feministisk teori utgår från att det råder ojämlikhet mellan könen, där kvinnor betraktas vara underordnade och kvinnoförtryck samt diskriminering förekommer (Gemzøe, 2002; Lykke, 2009).

Plats på scen - Sida 61 - Google böcker, resultat

15 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå. Stängd för sen anmälan. Spara favorit Ta bort favorit. Feministisk teori och intersektionell analys. 15 högskolepoäng, Umeå universitet, Studieort: Umeå. Inte öppen för anmälan.

Hon är en av de forskare som brukar förknippas med begreppet. – När kritiska rasstudier dessutom hade Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång.