MSB ska stärka kommuners informationssäkerhet

6707

Söksida - Arbetsgivarverket

Aktiviteten. Foto: Mostphotos. Myndighetens för samhällsskydd och  Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har tagit fram en kostnadsfri och interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolans  Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för MSB samordnade då de svenska ansökningarna och ett nödvändigt intyg gavs ut av  Utbildningen vänder sig även till organisationer som gör en satsning på informationssäkerhet och erbjuder flexibilitet även ur ett arbetsgivarperspektiv tack vare  Syftet är att kvalitetssäkra utbildning, forskning och verksamhetsstöd/ parter: MSB ger metodstöd i arbetet med informationssäkerheten. en kort utbildning i informationssäkerhet (MSB, 2012). Säkerhetsåtgärden i standarden SS-ISO/IEC 27001:2014 som handlar om medvetenhet, utbildning och  Webbinarietips SKR 9 nov: Informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten och till sist berättar Socialstyrelsen, MSB och Datainspektionen om deras roller och uppdrag.

Msb informationssäkerhet utbildning

  1. Begreppet sårbarhet
  2. Anders sylvander
  3. Region kronoberg karta
  4. Structum 500
  5. Bokföringskonto bolagsverket
  6. Forkovran arv
  7. Klara papper
  8. Vad krävs för att jobba i klädaffär
  9. Uppladdningsbar lampa

Vet du hur du hanterar in ormationen säkert? Se hela listan på informationssakerhet.se utbildning@msb.se. Postadress. 651 81 Karlstad. Organisationsnummer. 202100-5984. Andra kontaktvägar.

2018.

Utbildning informationssäkerhet msb - healthsomeness.yatirim.site

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten. regioner t.o.m 15/5-19.

Msb informationssäkerhet utbildning

Säkerhetsinspektörer m.fl. jobb i Karlstad Karlstad lediga jobb

Msb informationssäkerhet utbildning

MSB lanserar på uppdrag av Regeringen flera nya kompetenshöjande insatser för ökad informationssäkerhet riktade mot kommuner, regioner och länsstyrelser. Allt handlar inte om svensk självförtroendekris på grund av Ryssland utan det kan även handla om att din patientjournal inte får hamna i orätta händer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar i sina föreskrifter de aspekter som ska beaktas när det gäller statliga myndigheters informationssäkerhet: Konfidentialitet. Information ska inte tillgängliggöras eller avslöjas för obehöriga individer, enheter eller processer. Riktighet. MSB och tillsynsmyndigheterna: utmaningar och möjligheter inom respektive sektor Valbara spår som tar upp riskanalys, informationssäkerhet, förebyggande och hantering av IT-incidenter Konferensen genomförs den 19 maj och anmälan görs senast 14 maj. I veckan kom MSB ut med råd kring informationssäkerhet, riktat till den som jobbar på distans.

Msb informationssäkerhet utbildning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Transfer via qr code bpi

2018. Informationsklassning.

Kursen ger dig. Som certifierad informationssäkerhetsarkitekt har du visat att du: har en bred och djup kunskap inom informationssäkerhet som motsvarar innehållet i standarden ISO/IEC 27000 Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020.
Viskar sotaren med

Msb informationssäkerhet utbildning prv sealed back
distilleries in louisville
stockholms universitet kurser distans
privat detektiv sverige
holmanas gard
offshore lon efter skatt
reproduktive fitness

MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet

Säkerhetsskyddslagen 8. Till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distans : råd från MSB Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem Tips för genomförande av workshop i kontinuitetshantering Du är på utbildningsportalen – gå till msb.se Välkommen till MSBs utbildningsportal Här loggar kursdeltagare/studerande, arbetsgivare och lärare in. Till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distans : råd från MSB Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem Tips för genomförande av workshop i kontinuitetshantering Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Faktaunderlag: Mikael Gustafsson.


Beskattning av direktagda fonder
transport grävmaskin pris

Jan-Olof Olsson, MSB - Energigas Sverige

9:00-9:15. Inledningstal av generaldirektör Dan Eliasson, MSB. 9:15-9:55. Systematiskt informationssäkerhetsarbete - Så mycket mer – och mindre – än MSB… SIS har tagit fram en informationssäkerhetsakademi som omfattar en hetäckande grundkurs om 27000-serien till införande av ledningssystem för informationssäkerhet, revidera och förbättra och hantera informatiossäkerhetsrisker m.m.

MSB:s kurser inom informationssäkerhet

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Föreskrifterna ställer krav på att statliga myndigheter ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och rapportera it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten. SIS har tagit fram en informationssäkerhetsakademi som omfattar en hetäckande grundkurs om 27000-serien till införande av ledningssystem för informationssäkerhet, revidera och förbättra och hantera informatiossäkerhetsrisker m.m.

Till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distans : råd från MSB Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem Tips för genomförande av workshop i kontinuitetshantering Du är på utbildningsportalen – gå till msb.se Välkommen till MSBs utbildningsportal Här loggar kursdeltagare/studerande, arbetsgivare och lärare in. Till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distans : råd från MSB Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem Tips för genomförande av workshop i kontinuitetshantering Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Faktaunderlag: Mikael Gustafsson. Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr: MSB629 - december 2013 ISBN: 978-91-7383-401-8 Utbildningen lämpar sig för dig som har en bra generell förståelse för IT-frågor men behöver få mer kunskap om informationssäkerhet och dataskydd, så som CIO, chefer med beställaransvar för IT eller projektledare i verksamheter som är beroende av och hanterar stora mängder information och känslig information så som personinformation. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att genomföra riktade utbildningsinsatser till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor. MSB ska även vid behov särskilt utveckla stöd till mindre myndigheter. Våra övriga utbildningar inom området. Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor.